Når du har nået Halvvejen, er du kommet godt i byen

Krystalgade 11, 1172 København K, tlf. 33 11 91 12
< Søndags åbent!
01 January 2018 23:27 Alder: 1 year

Surcharge-regler ændres med den nye danske betalingslov d. 1. januar 2018.


"Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS, samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS, bliver pålagt et gebyr, hvilket vil fremgå af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen af betalingskort, og hvor det er udstedt."

 

"Commercial cards, issued within or outside of EU/EEA and private cards issued outside EU/EEA, will be surcharged with a fee, which will be shown on your receipt. The fee rate may vary depending on the type of card and the country of origin."